Akustyka

Akustyka architektoniczna wpływa na to co i jak słyszymy we wnętrzach, w których przebywamy. Zła akustyka wpływa na nasze samopoczucie, efektywność pracy a w efekcie także na nasze zdrowie. Dwa problemy akustyczne, które zazwyczaj nękają nas we wnętrzach to hałas i niezrozumiałość mowy.

Jak wpływa na nas uciążliwy hałas?

  • 67% Spadek dokładności pracy
  • 48% Spadek koncentracji 
  • 54% Dyskomfort z powodu hałasu spowodowanego przez rozmowy oraz telefony

Źródło: 
Evidence Space, Improving employee productivity by reducing noise, British Gypsum, Coventry, 2015 SP Banbury & DC Berry (2005) Office noise and employee concentration: Identifying causes of disruption and potential improvements, Ergonomics 48:1, 25-37, 2005

Echo

Echo

To fala akustyczna, która jest odbita od przeszkody (gładkiej powierzchni). Poszczególne odbicia docierają do słuchacza w pewnych odstępach czasu. Jeśli odstęp między dwoma odbiciami wynosi 50 ms lub więcej to słychać je wyraźnie jako dwa osobne dźwięki. Echo jest zawsze traktowane jako wada akustyczna pomieszczenia.

Pogłos / rewerberacja

Zjawisko fizyczne polegające na stopniowym zanikaniu dźwięku w pomieszczeniu po jego wybrzmieniu. Pogłosem nazywamy wynik nakładania się na siebie kilku ech.

W większości pomieszczeń pogłos jest zjawiskiem niepożądanym, które należy ograniczyć do minimum. Głównym problemem jaki powoduje nadmierny pogłos to słaba zrozumiałość mowy.

Wytłumienie

Wytłumienie – jest to adaptacja akustyczna wnętrza, której celem jest ograniczenie odbić fal dźwiękowych od twardych powierzchni wewnątrz pomieszczenia, poprzez wykorzystanie dźwiękochłonnych materiałów dekoracyjnych

Dobrymi materiałami dźwiękochłonnymi są materiały miękkie, porowate. Materiały twarde i gładkie bardzo słabo pochłaniają dźwięk.

Właściwości dźwiękochłonne materiału są wyrażane przez współczynnik pochłaniania α (alfa), który wynosi od 0 do 1,00 (od całkowitego odbicia do całkowitego pochłonięcia fali dźwiękowej).  

GDY SŁYCHAĆ ECHO Fluffo Soft

Wygłuszenie

Wygłuszenie – jest to odizolowanie dźwięków. To działanie mające na celu zminimalizowanie poziomu dźwięku, który dociera do pomieszczenia z zewnątrz, oraz dźwięku który się z niego wydostaje. Zabieg ten jest mocno związany z konstrukcją budynku oraz poprawną izolacyjnością akustyczną ścian.

GDY SŁYCHAĆ SĄSIADA Fluffo Izo